Szkolenia na wózki widłowe unoszące

Szkolenia na wózki podnośnikowe są prowadzone przez kadrę doświadczonych wykładowców. Zajęcia praktyczne realizują instruktorzy z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą teoretyczną. Łączymy teorię z praktyką. Dlatego podczas szkoleń kładziemy duży nacisk na ćwiczenia. Dzięki stosowanej metodzie nasi kursanci uzyskują wysoki poziom umiejętności i sprawnie wykonują swoje zadania na stanowisku pracy.


Podczas szkolenia na wózki podnośnikowe zajęcia są prowadzone na podstawie programów, które opracowujemy wspólnie z instytucjami certyfikującymi wydającymi uprawnienia.
Kurs na operatorów wózków jezdniowych unoszących składa się zajęć teoretycznych i praktycznych. Po zakończonych zajęciach każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi wózków.


Egzamin:

Po zakończeniu szkolenia kandydaci na operatorów zdają egzamin przed komisją złożoną z osób prowadzących szkolenie.

Wymaganie wstępne:

Ze szkolenia na wózki podnośnikowe może skorzystać każda osoba, która:

  • ukończyła 18 rok życia,
  • ma orzeczenie lekarskie do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Miejsce szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzimy Legnicy lub w Państwa siedzibie.

Koszt Szkolenia: 250 zł / osoba