OPERATOR WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO

Cel szkolenia


Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące Wózki oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu poziomego i pionowego z wykorzystaniem wózka jezdniowego. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na operatorów wózka, a w szczególności:

 

- znajomością przepisów dozoru technicznego,
- znajomością budowy,
- umiejętnością obsługi,
- znajomością przepisów BHP.


Kategorie uprawnień:

- ( dawne - II WJO ) – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem  oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. ( Cena Szkolenia - 600 zł * / osoba)


- ( dawne - I WJO ) – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. ( Cena szkolenia - 1200 zł* / osoba)

* cena nie zawiera kosztów dojazdu poza ośrodek 

 

Organizacja szkolenia
Czas trwania kursu: od 40 do 70 godzin ( uzależnione od uprawnień  )  

 

Wymagania wobec kandydata
-   ukończone 18 lat
-   wykształcenie co najmniej podstawowe

- brak przeciwskazań lekarskich

 

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

- Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez dozór techniczny uprawniające do obsługi danego urządzenia - po zdaniu egzaminu UDT

  Koszt egzaminu UDT - 171,94 zł / osoba


Szkolenia odbywają się na zakładzie pracy lub w ośrodku szkoleniowym 

Posiadamy Uzgodnione Programy Szkoleń z UDT