Operator Suwnicy

Cel szkolenia


Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące Suwnicę oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora UDT. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na operatorów suwnicy, a w szczególności:

- znajomością przepisów dozoru technicznego,
- znajomością budowy,
- umiejętnością obsługi,
- znajomością przepisów BHP.

 

Kategoria uprawnień:

Suwnice, wciągarki i wciągniki ogólnego przeznaczenia

( cena szkolenia - 600 zł */ osoba )

Suwnice, wciągarki i wciągniki ogólnego i specjalnego przeznaczenia


Szkolenia Kończą się egzaminem UDT

Koszt egzaminu UDT - 171,94 zł / osoba

Przeprowadzamy szkolenia na terenie całej Polski

( po uprzednim uzgodnieniu )

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniową oraz uzgodnione programy szkolenia z UDT