OPERATOR PODESTU RUCHOMEGO

Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące Podesty robocze oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracowników budowlanych lub serwisantów. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na operatorów podestów, a w szczególności:

- znajomością przepisów dozoru technicznego,
- znajomością budowy,
- umiejętnością obsługi,
- znajomością przepisów BHP.

 

Kategoria uprawnień: 

- podesty ruchome stacjonarne

- podesty ruchome wiszące

- podesty ruchome wiszące

- podesty ruchome przejezdne

 

Szkolenia Kończą się egzaminem UDT 

Koszt egzaminu UDT - 171,94 zł

Przeprowadzamy szkolenia na terenie całej Polski

( po uprzednim uzgodnieniu )


Posiadamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniową oraz uzgodnione programy szkolenia z UDT