OPERATOR ŻURAWIA

Cel szkolenia
Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące Żurawie oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracowników budowlanych lub serwisantów. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na operatorów podestów, a w szczególności:

- znajomością przepisów dozoru technicznego,
- znajomością budowy,
- umiejętnością obsługi,
- znajomością przepisów BHP.

 

Kategoria uprawnień: 

  • stacjonarne, ( cena szkolenia - 500 zł*/osoba )
  • przewoźne i przenośne,
  • samojezdne,
  • szynowe
  • wieżowe i szybkomontujące
  • kolejowe i na pojazdach kolejowych

Szkolenia Kończą się egzaminem UDT

koszt egzaminu UDT - 171,94 zł

Przeprowadzamy szkolenia na terenie całej Polski

( po uprzednim uzgodnieniu )


Posiadamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniową oraz uzgodnione programy szkolenia z UDT