MONTER INSTALACJI SANITARNEJ

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie robót instalacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie dokumentacji technicznej
 • BHP oraz udzielanie pomocy przedmedycznej
 • Montaż instalacji wodociągowej z rur stalowych, miedzianych oraz z tworzyw sztucznych
 • Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych
 • Montaż przyborów sanitarnych
 • Prace konserwacyjne i naprawcze instalacji wodnych i kanalizacyjnych
 • Zajęcia praktyczne 

 Forma Szkolenia:

 • stacjonarne - 40 godzin szkolenia                                                 ( 16 h - teoria, 24h praktyka zawodowa )
 • e-learning ( możliwość zwolnienia z praktyki zawodowej)

 Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

CERTYFIKATY:

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

Cena Szkolenia - 800 zł / osoba


KARTA ZGŁOSZENIOWA Monter Instalacji Sanitarnej.pdf