MONTER INSTALACJI ALARMOWEJ

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Organizacja pracy przy wykonywaniu instalacji elektrycznych systemów alarmowych
  • Zasady korzystania z dokumentacji projektowej
  • BHP
  • Budowa i oprogramowanie central alarmowych
  • Budowa i zasady działania systemów bezprzewodowych
  • Systemy telewizji użytkowej
  • Systemy kontroli dostępu
  • Czujki
  • Zabezpieczenia mechaniczne
  • Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego

 Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • uprawnienia SEP do 1 kV

CERTYFIKATY:

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

Cena szkolenia - 1200 zł / osoba


KARTA ZGŁOSZENIOWA monter instalacji alarmowej.pdf