KURS HAKOWEGO

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień hakowego / obsługa haka urządzeń dźwigowych.

 

Celem kursu hakowego jest zapoznanie pracowników z wymogami obowiązujących przepisów transportu wewnątrzzakładowego, przy pracach montażowych, remontowych, budowlanych, transportu i przemieszczania ładunków w magazynach, na placach składowych z użyciem urządzeń dźwigowych wyposażonych w hak.

 

Kurs hakowego prowadzony jest na podstawie programu 12 godz./1 dzień 

( Cena szkolenia - 300 zł / osoba )

 

Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu hakowego zgodnie ze wzorem MEN.