KONSERWATOR PARKÓW TRAMPOLIN

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Przeglądy techniczne parków trampolin zgodnie z zaleceniami producenta
  • BHP oraz udzielanie pomocy przedmedycznej
  • Zajęcia praktyczne 

 Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej zawodowe

CERTYFIKATY:

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).


Możliwość uzyskania Autoryzacji Producentów Trampolin

Cena szkolenia - 2000 zł / osoba


KARTA ZGŁOSZENIOWA konserwator parków trampolin.pdf