O nas

Oferujemy:

- Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej.


- Szkolenia na obsługę urządzeń podlegających

pod Urząd Dozoru Technicznego.


- Szkolenia zawodowe
UWAGA:
Centrum Usług i Szkoleń EXPERT prowadzi działalność oświatową na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212),